Επιπλέον πληροφορίες

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ένα(1) περονοφόρο μηχάνημα Ιαπωνικής κατασκευής ΚΟΜΑΤΣΟΥ FD-16-17172.

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

  • Η εγκατεστημένη ισχύ ανέρχεται στα 81,1 k
  • Η δυνατότητα του ξηραντηρίου είναι να αποξηραίνει προϊόν 600 τόνους το 24ωρο. Η διαδικασία ξήρανσης ειδικά του αραβόσιτου δεν πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια ενός έτους αλλά κατά την περίοδο του μηνός Οκτωβρίου. Έτσι το ξηραντήριο λειτουργώντας επί εικοσιτετραώρου βάσεως δικαιολογεί δυνατότητα ξήρανσης αραβοσίτου 4.000 τόνων εντός δέκα(10) ημερών.
  • Εμβαδόν οριζόντιων αποθηκευτικών χώρων 4.200 τμ.
  • Χωρητικότητα αποθήκευσης αποξηραμένου προϊόντος στα δύο (2) σιλό 3.000 τόνων.
  • Προσωρινή αποθήκευση αναμονής υγρού προϊόντος σε σιλό χωρητικότητας 110 τόνων.