Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Η εταιρία διαθέτει τρεις (3) οριζόντιες αποθήκες 4.200 τμ. συνολικά.

 • Η αποθήκη έχει 1.500 τμ.
 • Κατασκευάστηκε κατά την χρονική περίοδο 2005-2006
 • Θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20
 • Τοιχώματα πάνελ
 • Η σκεπή με γαλβανιζέ λαμαρίνα πέντε (5) χιλιοστών.
 • Η αποθήκη έχει 1.500 τμ.
 • Κατασκευάστηκε κατά την χρονική περίοδο 2005-2006
 • Με θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20
 • Τοιχώματα πάνελ
 • Η σκεπή με γαλβανιζέ λαμαρίνα πέντε (5) χιλιοστών.
 • Η κατασκευή της τρίτης αποθήκης έγινε το 2010.
 • Συνολική επιφάνεια 1.200 τμ.     (60μ x 20μ x 8.5μ).
 • Θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας   C16/20.
 • Η άνω δομή είναι  μεταλλική κατασκευή
 • Η πλαγιοκάλυψη και η κάλυψη οροφής έγινε με βαμμένη λαμαρίνα.

Κατασκευάστηκαν τέσσερις (4) βάσεις από σκυρόδεμα για την έδραση των σιλό, που περιγράφονται στην κατηγορία του «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

 • Διάμετρος 13μ.
 • Επιφάνεια 132,72 τμ.
 • Σιλό αποθήκευσης ξηρού προϊόντος.
 • Διάμετρος 13μ.
 • Επιφάνεια 132,72 τμ.
 • Σιλό αποθήκευσης ξηρού προϊόντος.
 • Μία (1) βάση με διάμετρο 6μ.
 • Επιφάνεια 28,27 τμ
 • Σιλό αποθήκευσης με υγρασία
 • Διαστάσεις 4,23 x 4.23 x 3μ.
 • Επιφάνεια 17,89 τμ.
 • Σιλό φόρτωσης.

Μία (1) γεφυροπλάστιγγα 80 τόνων με ζυγιστήριο

Γραφείο λυόμενο 24 τμ.