Μηχανολογικός Εξοπλισμός

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ

 • Ιταλικής Κατασκευής
 • Επιφάνεια: 14,10 τμ.
 • Χοάνη: 25 τμ.
 • Ισχύς: 46,7 KW
 • Δυναμικότητα: 600 τόνοι το 24ωρο μετα του μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικού πίνακα λειτουργίας του.

ΜΗΧΑΛΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΣΙΛΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 • Βαρέως βιομηχανικού τύπου
 • Χωρητικότητας 110Τ
 • Διαμ. Φ5,35μ
 • Πλευρικό ύψος 6,90μ
 • Τα πλευρικά τοιχώματα κατασκευάζονται από κυματοειδή λαμαρίνα υψηλής αντοχής γαλβανισμένης εν θερμώ. Η στέγη αποτελείται από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας με ενισχύσεις που εξασφαλίζουν μεγάλη ακαμψία και με συνδέσεις ειδικής μορφής για την πλήρη στεγανότητα.

Παραδίδεται πλήρες με:

 • Στεγανή είσοδο προϊόντων.
 • Στήριξη για την θερμομετρική εγκατάσταση.
 • Ανθρωποθυρίδα στη στέγη.
 • Κατακόρυφες εξωτερικές γαλβανισμένες στηρίξεις με σύστημα αγκύρωσης στον περιμετρικό δακτύλιο.
 • 2 πλευρικές θυρίδες επίσκεψης με στεγανό κάλυμμα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΚΩΝΟΣ

Εξαγωγής και αερισμού για το προαναφερόμενο σιλό αναμονής και μεταλλικό πλαίσιο στήριξης, τοποθετημένο στο εσωτερικό του σιλό.

ΔΥΟ ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

 • Βαρέως βιομηχανικού τύπου.
 • Χωρητικότητας 1.500Τ το καθένα, ήτοι συνολικά 3.000Τ (ε.β 0,75)
 • Διαμ. Φ12,25μ
 • Πλευρικό ύψος 16,05μ σε επίπεδη βάση από μπετόν
 • Τα πλευρικά τοιχώματα κατασκευάζονται από κυματοειδή λαμαρίνα υψηλής αντοχής, γαλβανισμένης εν θερμώ. Η στέγη αποτελείται από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας με ενισχύσεις που εξασφαλίζουν μεγάλη ακαμψία και με συνδέσεις ειδικής μορφής για την πλήρη στεγανότητα.

Παραδίδεται πλήρες με:

 • Στεγανή είσοδο προϊόντων
 • Στήριξη για την θερμομετρική εγκατάσταση
 • Ανθρωποθυρίδα στη στέγη
 • Κατακόρυφες εξωτερικές γαλβανισμένες στηρίξεις με σύστημα αγκύρωσης στον περιμετρικό δακτύλιο
 • 1 πλευρική θυρίδα επίσκεψης με στεγανό κάλυμμα

ΕΝΑ ΣΕΤ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

Για την κάλυψη των καναλιών αερισμού στο δάπεδο των δύο σιλό, συνολικού μήκους 90μ και διατάξεις εισόδου αέρα.

ΜΙΑ ΠΑΣΑΡΕΛΑ

 • Πλάτους 1,40μ.
 • Μήκος 28,00μ.
 • Αντιολισθητικό δάπεδο.
 • Κιγκλιδώματα ασφαλείας.
 • Πλήρως γαλβανισμένη εν θερμώ.

ΕΝΑΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ)

 • Τροφοδοσίας από τα σιλό αποθήκευσης.
 • Τύπου TC300GP.
 • Εξ ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ.
 • Μήκους 25,70μ.
 • Απόδοσης 100Τ/ώρα (ε.β 0,75).
 • Κινητήρα 7,5KW.

ΕΝΑΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)

 • Παραλαβής από τα σιλό αποθήκευσης.
 • Τύπου TC300GP.
 • Εξ ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ.
 • Μήκους 22,80μ.
 • Απόδοσης 100Τ/ώρα (ε.β 0,75).
 • Κινητήρα 7,5KW.

ΕΝΑ ΚΑΔΟΦΟΡΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ

 • Τύπου EG10.
 • Για την τροφοδοσία και την παραλαβή από τα σιλό αποθήκευσης.
 • Πλήρως γαλβανισμένο εν θερμώ.
 • Ύψους 27,00μ.
 • Απόδοσης 100Τ/ώρα (ε.β 0,75).
 • Ηλεκτρομειωτήρας 15KW.

ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ

Για την πρόσβαση στον ηλεκτρομειωτήρα και στην κεφαλή, με αντιολισθητικό δάπεδο, κιγκλιδώματα ασφαλείας και στηρίξεις.

ΕΝΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 • Σιλό υγρού.
 • Διαμ. Φ200.
 • Μήκος 5,50μ.
 • Κινητήρας 3KW

ΚΙΝΗΤΟΣ ΣΚΟΥΠΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ

 • Τύπου VRA 30.
 • Κινητήρας 3KW.

ΕΝΑ ΣΙΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

 • Χωρητικότητας 35Τ.
 • Τετραγωνική διατομή 4χ4μ.
 • Γαλβανισμένο εν θερμώ.

ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Με πλατφόρμα ελέγχου για το σιλό ταχείας φόρτωσης.

ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 • Τύπου Ε 703L
 • Αποτελούμενο από περιστρεφόμενο κύλινδρο
 • Διαμ Φ750
 • Μήκους 3,00μ
 • Τρεις διάτρητες σχάρες μήκους 1,00μ η κάθε μία. Από τις σχάρες βγαίνει ο καθαρός καρπός ενώ από την άκρη του κυλίνδρου βγαίνουν οι χοντρές ξένες ύλες
 • Η περιστροφή του κυλίνδρου επιτυγχάνεται με την βοήθεια ηλεκτρομειώτηρα ισχύος 0,75KW.

ΔΥΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Ισχύς 11KW για τον αερισμό των σιλό αποθήκευσης.

ΕΝΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Ισχύς 5,5KW για τον αερισμό του σιλό υγρού προϊόντος.

ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

 • Διαμ. Φ195.
 • Μήκος 45μ.
 • Για την σύνδεση διάφορων μηχανημάτων μεταξύ τους.
 • Πλήρες με καμπύλες.
 • Σύνδεσμοι.
 • Γόνατα.
 • Στηρίξεις.
 • Στόμια εισόδου-εξόδου.
 • Θυρίδες εκκένωσης και πλήρωσης.
 • Διακλαδωτήρες.
 • Εξαρτήματα.

ΕΝΑ ΣΕΤ ΣΚΑΛΕΣ

 • Μήκος 45μ.
 • Για την πρόσβαση στα διάφορα τμήματα το συγκροτήματος.
 • Πλήρες με προστατευτικούς δακτυλίους ασφαλείας και στηρίξεις.
 • Πατάρια πρόσβασης.
 • Αντιολισθητικό δάπεδο.
 • Κιγκλιδώματα ασφαλείας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σύστημα θερμομέτρησης του καρπού στο εσωτερικό των σιλό, αποτελούμενη από ένα κεντρικό καλώδιο ανά σιλό, με 5 σημεία ελέγχου για τα σιλό αποθήκευσης και 3 σημεία ελέγχου για το σιλό αναμονής και φορητό ηλεκτρονικό πίνακα ανάγνωσης των θερμοκρασιών με σύνδεση στον χώρο του ηλεκτρικού πίνακα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 • Για τον χειρισμό κάθε κινητήρα της εγκατάστασης.
 • Έλεγχο κάθε κινητήρα της εγκατάστασης.
 • Προστασία κάθε κινητήρα της εγκατάστασης
 • Διάγραμμα λειτουργίας.
 • Τερματικά ασφαλείας στους αλυσομεταφορείς.
 • Δείκτες άνω στάθμης στα σιλό αποθήκευσης, αναμονής και φόρτωσης.