Допълнителни информации

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1 (един) вилков електрокар японско производство КОМАЦУ FD-16-17172.

МОЩНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

  • Инсталираната мощност възлиза на 81,1 k.
  • Възможността на сушилнята е да изсушава 600 тона продукти на 24 часа. Процесът на сушене специално за царевицата не се извършва през цялата година, а в периода от месец октомври. Така сушилнята, работейки на 24-часов режим, оправдава възможността за сушене на царевица от 4000 тона за 10 (десет) дни.
  • Площ на хоризонталните складови помещения 4200 кв.м.
  • Вместимост на склада за изсушени продукти в 2 (двата) силоза – 3000 тона.
  • Временно складиране за изчакване на влажен продукт в силоз с вместимост от 110 тона.