Сградна база

Фирмата разполага с 3 (три) хоризонтални склада с обща площ от 4200 кв.м.

 • Складът има 1500 кв.м. площ.
 • Изграден е в периода на 2005-2006 година.
 • Основите са от армиран бетон С16/20.
 • Панелни стени.
 • Покривът е от галванизирана ламарина от 5 (пет) милиметра.
 • Складът има 1500 кв.м. площ.
 • Изграден е в периода на 2005-2006 година.
 • Основите са от армиран бетон С16/20.
 • Панелни стени.
 • Покривът е от галванизирана ламарина от 5 (пет) милиметра.
 • Третият склад е построен през 2010 година.
 • Обща площ от 1200 кв.м. (60м Х 20м Х 8,5м).
 • Основите са от армиран бетон категория С16/20.
 • Горната база е метална конструкция.
 • Страните и таванът са покрити с боядисана ламарина.

Изградени са 4 (четири) бази от бетон за опора на силозите, които се описват в категорията “МАШИННИ СЪОРЪЖЕНИЯ”

 • Диаметър 13м.
 • Площ 132,72 кв.м.
 • Силоз за складиране на сухи продукти.
 • Диаметър 13м.
 • Площ 132,72 кв.м.
 • Силоз за складиране на сухи продукти.
 • 1 (една) основа с диаметър 6м.
 • Площ 28,27 кв.м.
 • Склад за складиране на влажни продукти.
 • Размери 4,23 x 4,23 x 3м.
 • Площ 17,89 кв.м.
 • Силоз за товарене.

1 (една) мостова везна за 80 тона.

Офис от готова конструкция 24 кв.м.