Машинни съоръжения

Сушилня

 • Италианско производство
 • Площ: 14,10 кв.м.
 • Фуния: 25 кв.м.
 • Мощност: 46,7 KW.
 • Производителност: 600 тона на 24 часа заедно с машинното съоръжение и електрическо табло за работата му.

МАШИННО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗАЕДНО С ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИАРНЕ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

СИЛОЗ ЗА ИЗЧАКВАНЕ ЗА ВЛАЖНИ ПРОДУКТИ

 • Тежък промишлен тип
 • Вместимост 110 тона
 • Диаметър Φ 5,35м
 • Странична височина 6,90м
 • Страничните стени са изработени от вълнообразна високоустойчива ламарина горещо галванизирана. Покривът се състои от подсилени листове галванизирана ламарина, които осигуряват голяма устойчивост на огъване и с връзки със специална форма за пълната херметизация.

Доставя се комплект с:

 • Покрит вход за продуктите.
 • Подпора за термометричната инсталация.
 • Капандура на покрива.
 • Вертикални външни галванизирани опори със система за закотвяне по периметърния пръстен.
 • 2 странични отвора за посещение с непроницаемо покритие.

МЕТАЛЕН КОНОС НА ДУПКИ

За внасяне и проветряване за горепоосчения силоз за изчакване и метална опорна рамка, разположена от вътрешната страна на силоза.

ДВА СИЛОЗА ЗА СКЛАДИРАНЕ

 • Тежък промишлен тип.
 • Вместимост 1500 тона всеки един, т.е. общо 3000 тона (ε.β 0,75)
 • Диаметър Φ 12,25м
 • Странична височина 16,05м на равна основа от бетон.
 • Страничните стени са изработени от вълнообразна високоустойчива ламарина горещо галванизирана. Покривът се състои от подсилени листове галванизирана ламарина, които осигуряват голяма устойчивост на огъване и с връзки със специална форма за пълната херметизация.

Доставя се комплект с:

 • Покрит вход за продуктите.
 • Подпора за термометричната инсталация.
 • Капандура на покрива.
 • Вертикални външни галванизирани опори със система за закотвяне по периметърния пръстен.
 • 1 странични отвора за посещение с непроницаемо покритие.

ЕДИН КОМПЛЕКТ СКАРИ НА ДУПКИ

За покриването на вентилационните канали на пода на двата силоза с обща дължина 90м и арматури за входа на въздуха.

ЕДНА ПАСАРЕЛКА

 • Широчина 1,40м.
 • Дължина 28,00м.
 • Нехлъзгав под.
 • Парапет за сигурност.
 • Напълно горещо галванизирана.

ЕДИН КОНВЕЙР (ЗА ЗАХРАНВАНЕ)

 • Захранване от силоза на склада.
 • Τип TC300GP.
 • Напълно горещо галванизиран.
 • Дължина 25,70м.
 • Производителност 100т/час (ε.β 0,75).
 • Двигател 7,5KW.

ЕДИН КОНВЕЙР (ЗА ПОЛУЧАВАНЕ)

 • Получаване от силоза на склада.
 • Τип TC300GP.
 • Напълно горещо галванизиран.
 • Дължина 22,80м.
 • Производителност 100т/час (ε.β 0,75).
 • Двигател 7,5KW.

ЕДИН АСАНСЬОР ЗА ПРЕНОС НА КОФИТЕ

 • Τип EG10.
 • За захранване и получаване от складовите силози.
 • Напълно горещо галванизиран.
 • Височина 27,00м.
 • Производителност 100т/час (ε.β 0,75).
 • Електроредуктор 15KW.

ЕДНА ГЛАВНА ПЛАТФОРМА НА АСАНСЬОРА

За достъпа до електроредуктора и главата, с нехлъзгав под, парапет за сигурност с перила.

ЕДИН ВИНТОВ ТРАНСПОРТЬОР ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

 • Влажен силоз.
 • Диаметър Φ 200.
 • Дължина 5,50м.
 • Двигател 3KW.

ЕДИН СИЛОЗ ЗА БЪРЗО ТОВАРЕНЕ НА КАМИОНИ

 • Вместимост 35т.
 • Квадратно сечение 4 Х 4 м.
 • Горещо галваниризан.

ЕДНА МЕТАЛНА ОПОРНА РАМКА

С контролна платформа за силоза за бързо товарене.

ЕДНО ВЪРТЯЩО СЕ ПОЧИСТВАЩО СЪОРЪЖЕНИЕ

 • Τип Ε 703L
 • Състоящо се от въртящ се цилиндър.
 • Диаметър Φ 750м
 • Дължина 3,00м
 • Три скари на дупки с дължина 1,00м всяка една. От скарите излизат чистите плодове, а от края на цилиндъра излизат едрите чужди примеси.
 • Въртенето на цилиндъра се постига с помощта на електроредуктор с мощност 0,75KW.

ДВА ВЕНТИЛАТОРА

Мощност 11KW за проветряване на складовите силози.

ЕДИН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР

Мощност 5,5KW за проветряването на силоза за влажни продукти.

КОМПЛЕКТ ТРЪБОПРОВОДИ

 • Диаметър Φ 195м.
 • Дължина 45м.
 • За свързване на различните машини помежду им.
 • Комплект с кривки.
 • Връзки.
 • Колена.
 • Опори.
 • Входни – изходни накрайници.
 • Отвор за изпразване и напълване.
 • Разклонители.
 • Принадлежности.

ЕДИН КОМПЛЕКТ СТЪЛБИ

 • Дължина 45м.
 • За достъп до различните части на комплекса.
 • Комплект с предпазни халки и опори.
 • Галерия за достъп.
 • Нехлъзгав под.
 • Парапети за сигурност.

ТЕРМОМЕТЪРНА СИСТЕМА

Термометърна система за плодовете във вътрешността на силоза, състояща се от един централен кабел на силоз с 5 контролни точки за складовия силоз и 3 контролни точки за силоза за изчакване и преносимо електронно табло за отчитане на температурите с връзка до мястото на електрическото табло.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО

 • За работата на всеки двигател на базата.
 • Контрол на всеки двигател в базата.
 • Предпазване на всеки двигател на базата.
 • Работен чертеж.
 • Спирачки за сигурност при конвейрите.
 • Датчик за горно ниво в силозите за складиране, изчакване и товарене.